Klímatörvény a fenntartható társadalomért - Éghajlatvédelem, zöld gazdaság, fenntartható társadalom

Hogyan lehetne jogi környezettel segíteni a közösségi energiás kezdeményezéseket?

Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen jogi eszközöket javaslunk a megújuló energiaforrások kihasználását célzó, helyi, közösségi energia beruházások elősegítésére és az energiahatékonyság ösztönzésére:


  1. A szabályozás átalakítása és eljárások egyszerűsítése a társadalmi részvétel megőrzésével

-          a jelenlegi, szétszórt szabályozás helyett a megújuló energiaprojektekre átfogó, egységes szabályozás kialakítását, mivel e beruházások jelentősége egyre nagyobb szerepet játszik az EU energiatermelésében, s e tendenciát kellene követni hazánknak is;

-          a vonatkozó eljárások egyszerűsítését, mivel az eljárások összetettsége, bonyolultsága, az érintett engedélyező hatóságok nagy száma és az eljárási határidők akadályozhatják a beruházások megvalósítását;

-          az eljárások egyszerűsítése során az érdemi társadalmi részvétel biztosítását.

-          a támogatási rendszernek és a jogszabályi feltételeknek a politikai dokumentumokban, stratégiákban kinyilvánított célkitűzésekhez való hozzáigazítását;

-          a helyi és közösségi (decentralizált) energiatermelés jelenleginél nagyságrendileg nagyobb mértékű fejlesztését a példamutató európai trendeknek megfelelően, ezen belül a helyi önkormányzatok, közösségek ösztönzését a helyi energiatermelési lehetőségek kihasználására;

-          a decentralizált energiatermelés elterjesztésének elengedhetetlen feltételének, az intelligens az elosztóhálózatnak a fejlesztéséhez szükséges jogszabályi feltételek megteremtését;

-          az elosztók kötelező érvényű szabályokkal, szankciókkal történő ösztönzését a megújuló energia létesítmények hálózatra csatlakozásának megkönnyítése érdekében;

 

Bővebben...

 

Energiarendszer-változtatás közösségi projektekkel

 

Mivel Magyarországon a háztartásokban használt energia több mint 40%-a (152 PJ) az energiahatékonyság növelésével megtakarítható lenne, a Magyar Természetvédők Szövetsége (Föld Barátai Magyarország) a közösségi energia fejlesztések olyan módját támogatja, amely az energiamegtakarítást összekapcsolja a megújuló energia befektetésekkel.

A megújuló energiás (RES) fejlesztések magyarországi elterjedése előtt álló legnagyobb kihívás a nemzeti támogatási rendszerek gyors apadása (az Operatív Programok támogatásai, hitelek), melyek amúgy is jelentős tőkeigényűek, így az energiaszegénységben élők számára egyelőre elérhetetlenek. A bürokratikus engedélyezési folyamat és a fejletlen hazai megújulóenergia berendezés gyártó- és szolgáltatóipar ill. a hiányos szakértelem szintén gátat szabnak a magyarországi megújulók fejlődésének. Manapság előnyben részesülnek a biomassza projektek, főként a nagyszabásúak, például az alacsony hatékonyságú erőművekben égetett biomassza típusúak. Az üzembe helyezhető szélerő kapacitás szigorú szabályozás alá esik, mivel a rendszer még nem elég fejlett ahhoz, hogy a jelentős ingadozásokat elviselje. A napenergia berendezések számában lassú emelkedés érezhető, de a benne rejlő lehetőségek még közel sincsenek kihasználva.

A közösségi energia kezdeményezések meg tudnak vívni ezekkel a kihívásokkal. A magyar lakosság számára fontos, hogy szövetkezetek és egyéb szervezett közösségek mozgósítani tudják a tagok szakértelmét, erőforrásait és hatékonyabban pályázhatnak támogatásért, engedélyekért. Mindezek mellett, a lakosok nagyra becsülik az energia-önellátást.

 

Bővebben...

 

Európai szintű erőforrás-felhasználás csökkentés - a klímatörvény javaslat alapján

A CEEweb az európai partnereivel együtt (európai Resource Cap Coalition, az erőforrás-felhasználás limitálásáért küzdő koalíció) – köztük a Magyar Természetvédők Szövetségével - azon fáradozik, hogy olyan innovatív szabályozó eszközt vezessen be az EU-ban, amely gazdasági és társadalmi előnyöket is hozna magával. A fentieknek része egy energia-kvótarendszer, az energiahatékony termékek és szolgáltatások másodlagos piaca és egy visszatérülő alap.

 

Bővebben...

 

Klímatörvény és klímastratégia tapasztalatok - hogyan építhetnek rá a csatlakozásra készülő országok?

2014. február 24-28 között az MTVSZ irodában fogadtuk a szerb CEKOR zöldszervezet gyakornokát, aki a következőket vizsgálta elemzés és interjúk eszközével:

- A magyar klímapolitika és az EU-s kötelezettségeknek való megfelelés, kiemelten a magyar klímastratégia folyamat és benne a MTVSZ részvételétele

- A magyar klímatörvény javaslat folyamata és benne a MTVSZ szerepe, érdekérvényesítése és lakossági szemléletformálása

 

Bővebben...

 

A klímatörvény elv gyakorlati megvalósítása: közösségi energiás kezdeményezések

A klímatörvény javaslatunk célul tűzte ki a primer energiafelhasználás fokozatos csökkentését és a hazai fosszilis energiafelhasználás fokozatos kiváltását, hatékony helyettesítését megújuló energiaforrásokkal, társadalmilag és környezetileg igazságos módon.

Bár maga a klímatörvény nem került elfogadásra, érdekérvényesítő munkánk eredményeképpen egyes elemei visszaköszönnek stratégiai dokumentumokban vagy épp döntéshozói szándékokban. A klímatörvény kampány sem vész el, csak átalakul: a fő hangsúlyt a közösségi energiás kezdeményezéseknek adjuk, hiszen ezekben benne rejlik jelenlegi energia-rendszerünk megváltoztatásának lehetősége, a valódi energiafüggetlenség, összhangban a klímatörvény-javaslat elveivel. Célunk, hogy más EU-s országokhoz hasonlóan itthon is induljon minél több olyan közösségi és szövetkezeti kezdeményezés, melyek részben vagy teljesen önellátóak energia szempontjából, saját tulajdonú és működtetésű energiatermelő berendezések segítségével.

 

 

Bővebben...

 

Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség - klímatörvény és EU klímapolitika

2012. május 29-én a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség képzése keretében a MTVSZ klímatörvény kampány koordinátora előadást tartott a klímatörvény kampány klímapolitikai kereteiről, kiemelten az EU aktuális klímapolitikájáról és az idei civil érdekérvényesítő tervekről.

 

Bővebben...

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 14

 
A klímatörvény 3 alappillére

Erőforrás kvóta:

  • a jelenlegi fosszilis energia túlfogyasztás fokozatos csökkentését biztosító szabályozó-eszköz, társadalmilag igazságos erőforrás hozzáférést biztosít

Zöldpiac:

  • környezetbarát termékek és szolgáltatások piaca, a hazai zöld vállalkozások és munkahelyek erősítője
  • a kiosztott fosszilisenergia-felhasználási jogból (kvótából) maradt kvótapénzből vásárolható további spórolást eredményező zöldpiaci termék/szolgáltatás

Visszatérülő Alap:

  • mindenki számára elérhető 0% kamatozású támogatás - a lakosság, önkormányzatok, kkv-k energiatakarékos és megújuló energiás beruházásokba fektethetnek
  • a beruházásból adódó megtakarításokból garantáltan visszafizethető
Kövess minket!
Facebook Twitter 

A történelem legveszélyesebb drogja

Ne pazarolj, élj többet! (0:27)
Ne pazarolj, élj jobban! (0:28)

Klímatörvényt! (3:23)